Har ni anpassat er till GDPR ännu?

Vad innebär nya PUL?

Eller snarare ”Vad innebär GDPR” som det faktiskt heter. Syftet med regleringar avseende personuppgiftsbehandling är att värna om den personliga integriteten hos de individer vars uppgifter behandlas. Det handlar just om individer och inte om företag eller organisationer..
Läs mer

Letar du efter utbildning i GDPR?

Förändringarna innebär inte bara att den juridiska enheten hos företaget berörs. Genomförandet av GDPR kommer innebära att flera personer och avdelningar måste skapa nya rutiner och anpassa hur information delas och används. Det räcker inte med att en person kan allt..
Läs mer

Har ni kundregister?

GDPR påverkar alla företag som har ett kundregister. Det kan vara register kopplade till kundklubbar, lojalitetsprogram eller deltagarlistor från genomförda event. Utmaningen är att det alltid finns fler än en användare på företaget av dessa register – ofta är många i företaget beroende av..
Läs mer

Är du projektledare för genomförandet av GDPR?

Då har du en ansvarsfull uppgift att utföra med många interna kontakter och förändringar att leda fram till maj 2018. Vi har goda erfarenheter av de företag som tillsatt en internt projektgrupp för att på ett strukturerat sätt skapa bästa förutsättningar för ett lyckat genomförande..
Läs mer

IPQs erbjudande – Det krävs en organisationsförändring

GDRP påverkar fler än en person, en avdelning eller en process i företaget. det är faktiskt det motsatta – nästan alla huvudprocesser i ett företag påverkas på ett eller annat sätt. Nyckeln till ett enkelt och korrekt genomförande är att tillsätta en projektgrupp med alla berörda processägare internt och därefter identifiera i vilka delar av det dagliga arbetet som berörs av hantering av era kunders uppgifter.

1. Uppstart

I en uppstart är det viktigt att skapa en samsyn hos ledningsgrupp och övriga relevanta processägare i organisationen. I en workshop visar IPQ varför datainsamling, analys och action plan behövs och vilka problem och kostnader ni kommer att undvika. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförande av projektet genom att förankra problemställningarna och vad som behöver göras av vem och när.

2. Datainsamling

Inför den faktiska analysen ställer IPQ samman de konkreta frågor som behöver besvaras för att en fullständig analys ska kunna göras. Frågorna presenteras och svaren rapporteras i ett lättarbetat verktyg. Målet är att få kunskap om hur den befintliga personuppgiftsbehandlingen ser ut.

3. Analys

IPQ analyserar resultatet av den information som samlats in under datainsamlingen. Utifrån det identifierar IPQ i vilket utsträckning ni lever upp till dagens lagstiftning, vad som behöver göras för att leva upp till den idag och vad som behöver göras för att leva upp till den kommande dataskyddsförordningen.

4. Action Plan

I detta steg omvandlas insikter och fakta till en lista på organisatoriska, juridiska och digitala aktiviteter som kommer krävas för att leva upp till lagstiftningen. Målet är att ni får en prioriterad handlingsplan vilken skapas gemensamt med er utifrån ett förslag från oss.

5. Genomförande

Genomförande av handlingsplanen ur tre olika perspektiv: organisatoriskt, digitalt och juridiskt.

Nyfiken?

Guide för dig som är projektledare GDPR 2018

Fyll i din e-post så får du en länk via e-post till nedladdningen av vår GDPR guide.

Please wait...
Loader

Om oss

För att erbjuda våra kunder den bästa möjliga helhetslösningen samarbetar IPQ och Rebla i projekt som berör GDPR. Du som kund behöver inte köpa alla delar i det vi erbjuder som en komplett GDPR-anpassning, ofta har kunder redan kompetens internt för datahantering samt insamling av information eller den juridiska kompetensen. Vårt samarbete speglar ett behov och en efterfrågan från våra kunder och vi har därför gjort en för kunden komplex process till en för kunden enkel process. Vi ser fram emot att dela våra erfarenheter med er!

Har du några frågor?

Kontakta oss

Nyheter