7 tips för att lyckas med GDPR

7 tips för att lyckas med GDPR
Rebla

Hur kan ni ligga steget före?
Vi har identifierat ett antal steg och punkter som vi rekommenderar till våra kunder. Vår rådgivning bygger på erfarenheten av att leda och driva komplexa processer för att uppnå ett slutresultat som är mer än enbart rättsliga aktiviteter. Effekten av projektet du leder ska bli att ni följer den nya lagstiftningen. Då är det viktigt att ta hänsyn till alla delar av genomförandet.

  • Säkerställ den interna förankringen hos ledningen
  • Tillsätt den interna projektgruppen
  • Kartlägg projektdeltagarnas förväntan, gränssnitt och behov utifrån GDPR
  • Upphandla expertis inom juridik, digitalisering och databashantering eller använd intern kompetens
  • Informera projektdeltagare löpande oavsett om de berörs av genomförandet direkt
  • Var medveten om att projektet har många gränssnitt till många människor och funktioner vilket gör genomförandet komplext
  • Prioritera i vilken ordning åtgärderna ska genomföras och säkerställ att de bidrar till affärsverksamheten snarare än hindrar