Det krävs en organisationsförändring

Det krävs en organisationsförändring
Rebla

GDRP påverkar fler än en person, en avdelning eller en process i företaget. det är faktiskt det motsatta – nästan alla huvudprocesser i ett företag påverkas på ett eller annat sätt. Nyckeln till ett enkelt och korrekt genomförande är att tillsätta en projektgrupp med alla berörda processägare internt och därefter identifiera i vilka delar av det dagliga arbetet som berörs av hantering av era kunders uppgifter.

I genomförandet av anpassningen till GDPR upplever vi att våra kunder finner processen och genomförandet en större utmaning än förståelsen för vilka förändringar som är nödvändiga. Därför har vi skapat en process som hjälper er att uppnå den effekt ni önskar: En smidig och effektiv anpassning till den nya lagstiftningen.

Genomförandet sker i 5 steg och syftar till att du får en tydlig överblick, identifierar aktiviteter som är nödvändiga och i vilken ordning de bör utföras.

/Stina Pilotti