Det krävs en organisationsförändring

GDRP påverkar fler än en person, en avdelning eller en process i företaget. det är faktiskt det motsatta – nästan alla huvudprocesser i ett företag påverkas på ett eller annat sätt. Nyckeln till ett enkelt och korrekt genomförande är att tillsätta en projektgrupp med alla berörda processägare internt och därefter identifiera i vilka delar av det dagliga arbetet som berörs … Fortsätt läsa Det krävs en organisationsförändring